Dataset

Gemiddelde laagste grondwaterstand in waterschap De Dommel 2005

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Brabant (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Soil
  • Nature and environment
  • Water
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De waarden per gridcel geven de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand aan in cm onder het maaiveld.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

raster bestand

ZIP Onbekende licentie

download