Dataset

Gemiddeld Laagste Grondwaterstand 2050

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 03/15/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Air
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaart toont de GLG-resultaten voor toekomstig klimaat; voluit de Gemiddeld Laagste Grondwaterstanden (GLG) van het Nationaal Watermodel (resultaten september 2017) voor toekomstig klimaat (KNMI-klimaatscenario WH2050). De grondwaterstanden zijn verfijnd gevisualiseerd met het Actueel Hoogtebestand Nederland, versie 2 (AHN2). Resultaat is een visualisatie van de grondwaterstanden (meters onder maaiveld) op 0,25 m2, waarin lokale hoogten zichtbaar worden.

Opbouw In grote lijnen is de opbouw van de kaarten als volgt: › Gebruik van raster met rekenresultaat GLG voor klimaatscenario WH2050 (Nationaal Watermodel, resolutie 250 bij 250 meter); › Ruimtelijke interpolatie van deze resultaten voor het creëren van vloeiende overgangen tussen de rekencellen van het NWM; › Bewerking met de AHN2 (resolutie 0,5 bij 0,5 meter) tot grondwaterstanden onder maaiveld.

Verantwoording In de kaarten wordt extra informatie gegenereerd door interpolatie en combinatie met de AHN2. Dit levert een verfijnd beeld met een resolutie van 0,5 bij 0,5 meter. Het rekenresultaat is echter nog steeds gebaseerd op het Nationaal Watermodel met resolutie van 250 bij 250 meter. De bewerking levert dus geen extra rekenresultaten op. Wel levert de bewerking een bruikbare kaart voor klimaatsessies, omdat deze gemakkelijk te interpreteren is tot op perceelsniveau. De provincie accepteert geen aansprakelijkheid over onjuiste interpretatie van de kaart. Brondata en aanvullende informatie over het Nationaal Watermodel zijn te vinden via www.klimaateffectatlas.nl.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=klimaat%3AGLG_laag_grondwater_2050&bbox=43662.5%2C406692.0%2C130481.0%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

GLG_laag_grondwater_2050

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

glg_laag_grondwater_2050 gecomprimeerde GeoTIFF

ATOM Publiek domein

https://geo.zuid-holland.nl/Data/atom/glg_laag_grondwater_2050.xml

accessPoint