Dataset

Maand- en jaargemiddelden wisselkoersen, 1 euro = n valuta

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Belangrijkste valuta worden in alfabetische volgorde zoals Amerikaanse dollar, Britse ponden, enz., volgens Angelsaksisch gebruik weergegeven; 1980-1998 t.o.v. ECU en vanaf 1999 t.o.v. euro. Gegevens beschikbaar vanaf januari 1980 Frequentie: per maand

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice. Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek. Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37561weu

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37561weu

Belangrijkste valuta worden in alfabetische volgorde zoals Amerikaanse dollar, Britse ponden, enz., volgens Angelsaksisch gebruik weergegeven.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37561weu

Belangrijkste valuta worden in alfabetische volgorde zoals Amerikaanse dollar, Britse ponden, enz., volgens Angelsaksisch gebruik weergegeven.