Dataset

Ketelkolen; invoerprijs uit niet EU-landen 1981-2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
  • Industry
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft de invoerprijs van ketelkolen op basis van zowel het gewicht als de verbrandingswaarde. De prijs is gecorrigeerd voor verschillen in de verbrandingswaarde van de kolen. De verbrandingswaarde is de hoeveelheid warmte die vrijkomt bij verbranding. Ter informatie geeft de tabel ook de daadwerkelijke verbrandingswaarde van de ketelkolen. De cijfers betreffen alleen invoer van landen buiten de Europese Unie.

Gegevens beschikbaar van 1981, 1e kwartaal tot en met 2016, 3e kwartaal

Status van de cijfers: Gegevens van 1e kwartaal 1981 tot en met 3e kwartaal 2015 zijn definitief. Gegevens van 4e kwartaal 2015 tot en met 3de kwartaal 2016 zijn voorlopig.

Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze gegevens niet meer definitief gemaakt

Wijziging per 19 juni 2019: Geen, deze tabel is stopgezet. Vanaf voorjaar 2019 is het resultaat van de verwerking van deze prijzen opgenomen in een jaarlijks te verschijnen maatwerktabel in het kader van de Klimaat- en Energieverkenning (KEV). Zie verwijzing in hoofdstuk 3 van deze toelichting.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Kwartaalcijfers: Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37215

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37215

Invoerprijs ketelkolen uit niet - EU landen Invoerprijs, netto verbrandingswaarde

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37215

Invoerprijs ketelkolen uit niet - EU landen Invoerprijs, netto verbrandingswaarde