Dataset

Maand- en jaargemiddelden Wisselkoersen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Belangrijkste valuta in alfabetische volgorde zoals Amerikaanse dollar, Duitse mark, Europese Rekeneenheid enz. 1962 - 2001 (jaargemiddelden), jan 1962 - dec 2001 (maandgemiddelden). Gewijzigd op 06 februari 2002. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7139SHFO

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7139SHFO

Belangrijkste valuta in alfabetische volgorde zoals Amerikaanse dollar, Duitse mark, Europese Rekeneenheid enz.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7139SHFO

Belangrijkste valuta in alfabetische volgorde zoals Amerikaanse dollar, Duitse mark, Europese Rekeneenheid enz.