Dataset

Natura2000 Beheerplannen - Potentieel leefgebied kwartelkoning (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 24/07/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Potentieel leefgebieden kwartelkoning, zoals gerapporteerd in het Natura2000 beheerplan (05-07-2016).

Contactinformatie
Name: Team PROLANDER, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI_NAT_N2K_POT_LFG_KWARTLKONING_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Natura2000 Beheerplannen - Potentieel leefgebied kwartelkoning (historie)

GBI_NAT_N2K_POT_LFG_KWARTLKONING_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Natura2000 Beheerplannen - Potentieel leefgebied kwartelkoning (historie)