Dataset

Koerswaarden en emissies; aand. en obl. van overheid en bedrijven 1983-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Het CBS verzamelt gegevens over de koerswaarden en emissies van obligaties en aandelen van Nederlandse ondernemingen en fondsen op de Nederlandse effectenbeurs (Euronext Amsterdam). Nederlandse ondernemingen zijn ondernemingen waarvan het bestuur in Nederland is gevestigd. In de tabel worden de koerswaarden en emissies van aandelen en obligaties van verschillende sectoren weergegeven.

Gegevens beschikbaar van 1983 tot en met 2015.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie definitief.

Wijzigingen per 28 oktober 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing. Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 september 2016. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81229ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81229ned

koerswaarden, emissies, aandelen, obligaties, openbare - en onderhandse emissies, van overheid en in Nederland gevestigde bedrijven bij Euronext.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81229ned

koerswaarden, emissies, aandelen, obligaties, openbare - en onderhandse emissies, van overheid en in Nederland gevestigde bedrijven bij Euronext.