Dataset

Beurswaarde van obligaties in de CBS-herbeleggingsindex

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Obligaties in CBS-herbeleggingsindex; obligaties totaal en staats- leningen totaal en met vaste looptijden en obligaties (gewone en achtergestelde) ten laste van financiële instellingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: mei 2000 Frequentie: Stopgezet; Er komen geen updates meer.

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice. Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek. Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37398wob

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37398wob

Obligaties in CBS - herbeleggingsindex; obligaties totaal en staats- leningen totaal en met vaste looptijden en obligaties (gewone en

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37398wob

Obligaties in CBS - herbeleggingsindex; obligaties totaal en staats- leningen totaal en met vaste looptijden en obligaties (gewone en