Dataset

Koers- en herbeleggingsindices voor obligaties

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

CBS-koersindex en CBS-herbeleggingsindex voor obligaties naar beschikbare soort index. Maandultimocijfers (ultimo 1983=100).

Gegevens beschikbaar vanaf: december 1983 Frequentie: stopgezet

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice. Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek. Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7231SHFO

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7231SHFO

CBS - koersindex en CBS-herbeleggingsindex voor obligaties naar beschikbare soort index; Maandultimocijfers (ultimo 1983=100).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7231SHFO

CBS - koersindex en CBS-herbeleggingsindex voor obligaties naar beschikbare soort index; Maandultimocijfers (ultimo 1983=100).