Dataset

Nominale waarde obligaties op Euronext Amsterdam 2000-2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Het CBS verzamelt, in het kader van de statistiek over de financiële markten, gegevens over de waarde van obligatieleningen die zijn uitgegeven door Nederlandse ondernemingen en de overheid en die genoteerd staan op de Nederlandse effectenbeurs (Euronext Amsterdam). Nederlandse ondernemingen zijn ondernemingen waarvan het bestuur in Nederland is gevestigd.

De ondernemingen worden op basis van hun activiteiten onderverdeeld naar financiële en niet-financiële instellingen.

Gegevens beschikbaar van december 2000 tot en met augustus 2016.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie definitief. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 28 oktober 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing. Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 september 2016. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37393nom

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37393nom

Nominale waarde van obligaties uitgegeven door overheid, financiële instellingen en overige private sector.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37393nom

Nominale waarde van obligaties uitgegeven door overheid, financiële instellingen en overige private sector.