Dataset

Totaal rendement aandelen en obligaties genoteerd op Euronext Amsterdam

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Totaal (12 maandelijks) rendement van aandelen, naar sectoren, bedrijfsklassen en beleggingsmaatschappijen. Totaal rendement van obligaties; naar emittent en looptijd.

Gegevens beschikbaar vanaf: april 2000 Frequentie: Stopgezet.

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice. Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek. Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37788

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37788

Aandelen (CBS, IT, niet - AEX-fondsen, beleggingsinstellingen, vastgoed- fondsen), obligaties (algemeen, staatsobligaties naar looptijd,

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37788

Aandelen (CBS, IT, niet - AEX-fondsen, beleggingsinstellingen, vastgoed- fondsen), obligaties (algemeen, staatsobligaties naar looptijd,