Dataset

Beroep op de Nederlandse kapitaalmarkt via Euronext Amsterdam 1999-2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel vindt u cijfers over gegevens over uitgifte (emissie) van aandelen en obligaties door Nederlandse ondernemingen en overheid(sinstellingen).

In de tabel wordt een onderverdeling gemaakt naar sector op basis van de activiteiten van de instelling die de effecten uitgeeft. Verder wordt bij aandelen onderscheid gemaakt tussen openbare emissie en onderhandse plaatsing en wordt bij obligaties de pand-, bank- en spaarbrieven als aparte categorie vermeld.

Gegevens beschikbaar van januari 1999 tot en met augustus 2016.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. Het definitieve cijfer wordt vastgesteld aan het einde van de maand volgend op de publicatiedatum. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 28 oktober 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing. Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 september 2016. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37656

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37656

Beroep op aandelen- en obligatiemarkt door overheid, financiële instellingen en ondernemingen, uitgifte pand-, bank- en spaarbrieven.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37656

Beroep op aandelen- en obligatiemarkt door overheid, financiële instellingen en ondernemingen, uitgifte pand-, bank- en spaarbrieven.