Dataset

Jongeren met jeugdzorg; Zorg in natura, Persoonsgebonden budget, 2015-2017

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal jongeren dat jeugdzorg heeft gekregen naar de financieringsvormen Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (PGB). De jongeren worden ook weergegeven als percentage van het totaal aantal jongeren. De aantallen jongeren zijn uit te splitsen naar leeftijd en geslacht en naar de verantwoordelijke gemeente volgens het woonplaatsbeginsel Jeugd.

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Een jongere kan namelijk meerdere trajecten hebben met verschillende vormen van jeugdzorg, maar bij elke zorgvorm of (sub)totaal telt een jongere maar één keer mee.

Gegevens beschikbaar van 2015 tot en met 2017

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief. Nieuwe cijfers worden niet meer toegevoegd wegens stopzetting van deze tabel.

Wijzigingen per 7 november 2018: Deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 31 oktober 2018: De labels bij de relatieve cijfers over het aantal jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn aangepast. Deze sluiten nu aan de op de berekende percentages die worden weergegeven ten opzicht van het totaal aantal jongeren tussen de 0 en 23 jaar.

Wijzigingen per 30 april 2018: In eerdere publicaties was het mogelijk Corop-gebieden te selecteren terwijl daar geen data voor aanwezig waren. Vanaf nu zijn Corop-gebieden niet meer te selecteren.

Wijzigingen per 23 juni 2017: De voorlopige cijfers over 2016 zijn gecorrigeerd. Door een technische fout waren de gegevens van enkele jeugdhulpaanbieders niet juist verwerkt. Het effect van deze correctie op het totaal aantal jeugdhulptrajecten en jongeren met jeugdhulp is minimaal. Ook bij uitsplitsing naar vormen van jeugdhulp en regio's zijn de verschillen in de meeste gevallen verwaarloosbaar. Alleen in de regio Zuid-Limburg bij de zorgvormen 'pleegzorg' en 'ambulante hulp in het netwerk van de jongere' zijn de effecten groter, omdat de cliënten van de betreffende jeugdhulpaanbieders met name in die regio wonen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Geen, deze tabel is stopgezet. De tabel wordt grotendeels opgevolgd door de tabellen 'Kerncijfers over jeugdzorg' en 'Jongeren met jeugdzorg; persoonskenmerken, volume'. Zie de links in paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83432NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83432NED

Aantal jongeren met jeugdzorg naar financieringsvormen Zorg in Natura en Persoonsgebonden budget en leeftijd, geslacht, verantwoordelijke gemeente

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83432NED

Aantal jongeren met jeugdzorg naar financieringsvormen Zorg in Natura en Persoonsgebonden budget en leeftijd, geslacht, verantwoordelijke gemeente