Dataset

Persoonsgebonden budget (pgb); toegekend en besteed budget

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/22/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft het totale bedrag aan persoonsgebonden budget (pgb) dat per jaar is toegekend door zorgkantoren aan personen en dat maximaal beschikbaar is voor het zelf inkopen of inhuren van langdurige zorg ten laste van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ, tot 2015) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz, vanaf 2015). Daarnaast bevat de tabel het totale bedrag dat in een jaar door budgethouders (vanuit hun toegekend pgb) feitelijk besteed is aan AWBZ/Wlz-zorg, inclusief verrekeningen met oude jaren. Het deel van het pgb dat de budgethouder niet heeft besteed aan zorg, moet terug worden betaald aan het zorgkantoor. Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg gefinancierd vanuit meerdere wetten: de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet. In deze tabel wordt vanaf 2015 alleen het aantal personen gevolgd dat een pgb toegekend heeft gekregen ten laste van de Wlz. Het pgb is een subsidieregeling waarvan het plafond jaarlijks door het ministerie van VWS wordt vastgesteld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009 In deze tabel wordt tot 2015 het AWBZ-gefinancierde pgb gevolgd en vanaf 2015 uitsluitend het Wlz-gefinancierde pgb. Pgb gefinancierd vanuit de Wmo 2015, Zvw en Jeugdwet worden vanaf 2015 niet meegenomen.

Status van de cijfers: De cijfers over 2023 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 maart 2024:

  • Het voorlopige cijfer over het toegekend persoonsgebonden budget 2023 is bijgesteld.
  • De cijfers over 2022 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Het cijfer over het besteed persoonsgebonden budget 2023 wordt in het 4e kwartaal van 2024 gepubliceerd.

Landing page: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40027NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40027NED

Jaarlijks toegekend en feitelijk besteed persoonsgebonden budget AWBZ/Wlz

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40027NED

Jaarlijks toegekend en feitelijk besteed persoonsgebonden budget AWBZ/Wlz