Dataset

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008) en bedrijfsgrootte, 2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 02/05/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak SBI 2008 en bedrijfsgrootte van bedrijven met 10 of meer werkzame personen. De verslagperiode van deze tabel betreft medio 2014. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2013. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2014.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019: Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82898NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82898NED

ICT personeel, gebruik internet software, cloud-diensten, E-commerce 2013 Bedrijfstakken SBI 2008 en Grootteklasse werkzame personen

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82898NED

ICT personeel, gebruik internet software, cloud-diensten, E-commerce 2013 Bedrijfstakken SBI 2008 en Grootteklasse werkzame personen