Dataset

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 08/05/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en bedrijfsgrootte. De verslagperiode van deze tabel betreft medio 2018. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2017. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2018.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2020: Verbetering bij het onderwerp inkoop via EDI inkoopwaarde >= 2% van de totale omzet dit moet zijn Inkoopwaarde >= 2% van de totale inkoop.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Cijfers over 2019 komen in december 2019 beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84409NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84409NED

ICT-personeel, ICT-veiligheid, e-commerce, cloud-diensten, big data Bedrijfstak (SBI), grootteklasse werkzame personen

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84409NED

ICT-personeel, ICT-veiligheid, e-commerce, cloud-diensten, big data Bedrijfstak (SBI), grootteklasse werkzame personen