Dataset

Natuurlijke alfa activiteitsconcentratie in lucht Nationaal Meetnet Radioactiviteit 2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze dataset bevat de jaargemiddelde cijfers van het Nationaal Meetnet Radioactiviteit van het RIVM zoals in het kader van het EURATOM verdrag verzameld. De data is op diverse meetlocaties verspreid over Nederland gemeten.

Landing page: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2013/september/Environmental_radioactivity_in_the_Netherlands_Results_in_2011

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

inspire:nat_alpha_activity_2011

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://data.rivm.nl/geo/inspire/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

inspire:nat_alpha_activity_2011

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://data.rivm.nl/geo/inspire/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint