Dataset

Jaarcijfers Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit 2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Health risks
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze dataset bevat de jaargemiddelde cijfers voor de in de EU-richtlijn 2008/50/EG verplichte componenten voor het kalenderjaar 2012. Deze gegevens zijn gemeten door het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM op diverse meetlocaties verspreid over Nederland. Naast het jaargemiddelde van de diverse componenten per meetlocatie wordt er ook informatie weergegeven over het aantal metingen waarop dit jaargemiddelde is berekend.

Landing page: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2013/september/Jaaroverzicht_luchtkwaliteit_2012

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

inspire:airq_year_avg_2012

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://data.rivm.nl/geo/inspire/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

inspire:airq_year_avg_2012

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://data.rivm.nl/geo/inspire/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint