Dataset

Medische beslissing levenseinde: samenvatting, aug-nov en jaarcijfers

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Overledenen per medische beslissing rond het levenseinde (MBL) samenvatting en referentiegegevens, augustus - november en jaarcijfers 1990, 1995 en 2001 Gewijzigd op 23 mei 2003. Verschijningsfrequentie: Eenmalig.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70254NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70254NED

Overledenen per medische beslissing rond het levenseinde (MBL) samenvatting en referentiegegevens, augustus - november en jaarcijfers

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70254NED

Overledenen per medische beslissing rond het levenseinde (MBL) samenvatting en referentiegegevens, augustus - november en jaarcijfers