Dataset

Gebiedsbiografieën

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Updated 05/02/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De kaartlaag Gebiedsbiografieën bevat een groot aantal integrale landschapsstudies of gebiedsbeschrijvingen die als start kunnen dienen voor nieuw fundamenteel of toegepast onderzoek.

Heel Nederland is al eens in meer of mindere mate onderwerp van onderzoek geweest. Zo zijn van alle provincies beschrijvingen in de serie ‘Ontgonnen verleden’ opgenomen. En ook bij de 1:50.000 bodemkartering zijn gebiedsbeschrijvingen gemaakt. Recenter zijn van sommige gebieden landschaps- of gebiedsbiografieën geschreven. Een groot aantal van dit soort min of meer integrale studies en gebiedsbeschrijvingen is verzameld in deze kaart.

De biografieën zijn ingedeeld in 4 groepen: publieksboek | wetenschappelijke publicatie | gebiedsbiografie t.b.v. beleid of planning | basisliteratuur.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-BY (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/26d71fa9-3809-460d-aad9-30c60d29c668/attachments/gebiedsbiografieenNL.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

gebiedsbiografieen

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschapsatlas/wms?request=GetCapabilities

gebiedsbiografieën

landschapsatlas:gebiedsbiografieen

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschapsatlas/wfs?request=GetCapabilities

gebiedsbiografieën