Dataset

Bouw; productie naar type van activa, 1987-2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 21/06/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel geeft inzicht in de productie en de investeringen van de bouwnijverheid, uitgesplitst naar typen van activa.

De hoofdstructuur van deze publicatie kent een onderverdeling in drie rubrieken:

  • kerncijfers
  • naar type van activa
  • naar bestemming

Bij de tweede rubriek, naar type van activa, zijn de productie en investeringen van de bouwnijverheid uitgesplitst naar de typen van activa die geproduceerd worden, zoals nieuwbouwwoningen of grond-, weg- en waterbouwkundige werken. Bij de derde rubriek, naar bestemming, is de bestemming van de productie van bedrijfsgebouwen en grond-, weg- en waterbouwkundige werken opgenomen: hieruit blijkt voor wie deze werken werden geproduceerd.

De onderwerpen kunnen worden weergegeven in:

  • Lopende prijzen, mln euro
  • Volumemutaties, %
  • Deflatoren, % mutaties

Gegevens beschikbaar vanaf: 1987 tot en met 2009

Status van de cijfers: De cijfers vanaf 1987 zijn definitief. Gegevens van af 2007 tot 2009 hebben nog een voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71492ned

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71492ned

Productie en investeringen uit productie door de bouwnijverheid. Type van activa en bestemming.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71492ned

Productie en investeringen uit productie door de bouwnijverheid. Type van activa en bestemming.