Dataset

Prognose bevolking; kerncijfers, 2001 - 2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/24/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Het CBS publiceert jaarlijks de nationale bevolkingsprognose. Om het jaar wordt een prognose voor de lange termijn opgesteld, afgewisseld met een prognose voor de korte termijn (6 jaar vooruit vanaf het laatst waargenomenjaar). De kerncijfers in deze publicatie zijn afkomstig uit de korte-termijnprognose die in december 2001 is opgesteld. De cijfers hebben betrekking op de periode 2001-2007. In de Statline publicatie 'Bevolking; leeftijd, burgerlijke staat' staan cijfers over de waargenomen bevolking, zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf 2001 tot en met 2007.

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 26 april 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70712ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70712ned

Kerncijfers korte - termijnprognose Belangrijkste kern-indicatoren

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70712ned

Kerncijfers korte - termijnprognose Belangrijkste kern-indicatoren