Dataset

Waterverbruik in de nijverheid, kerncijfers, 1962 - 2001

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Gegevens beschikbaar van: 1962 t/m 2001. Frequentie: stopgezet per 1 januari 2004.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37124

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37124

(Koel)waterverbruik door industrie, delfstoffenwinning en elektrici - teitscentrales; grondwater, oppervlaktewater en leidingwater.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37124

(Koel)waterverbruik door industrie, delfstoffenwinning en elektrici - teitscentrales; grondwater, oppervlaktewater en leidingwater.