Dataset

Covid-19 Percentage deelnemers met COVID-19-achtige klachten in Infectieradar per rapportagedatum

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 20/10/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

Beschrijving bestand:

Dit bestand bevat de volgende percentages:

  • (1) percentage deelnemers met Covid-19-achtige klachten in Infectieradar
  • (2) 7-daags gemiddelde van (1) naar rapportagedatum van de wekelijkse vragenlijst.

Het bestand is als volgt opgebouwd:

• Eén record per rapportagedatum Het bestand wordt een keer in de week geüpdatet, maar alleen gegevens van volledig afgeronde dagen worden weergegeven. Iedere week op dinsdag worden er zeven nieuwe dagen (dinsdag tot en met maandag) aan het bestand toegevoegd.

Beschrijving van de variabelen:

Version: versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl).

Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM.

Date_of_statistics: Datum waarop de wekelijkse vragenlijst is ingestuurd.

Perc_covid_symptoms: Percentage deelnemers in Infectieradar dat in de week voor de [Date_of_statistics] Covid-19-achtige klachten heeft gerapporteerd. Covid-19-achtige klachten zijn koorts, hoesten, kortademigheid, verlies van reuk of verlies van smaak.

MA_perc_covid_symptoms: Het zevendaags lopende gemiddelde (moving average/MA) van [Perc_covid_symptoms]. Dit gemiddelde wordt op de middelste dag weergegeven. Voor de eerste 3 en de laatste 3 dagen in de dataset is deze waarde leeg, omdat deze dagen niet in het midden van een 7 daagse periode liggen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Covid-19_Infectieradar_symptomen_per_dag.json

JSON Publiek domein

Covid-19_Infectieradar_symptomen_per_dag.json

Covid-19_Infectieradar_symptomen_per_dag.csv

CSV Publiek domein

Covid-19_Infectieradar_symptomen_per_dag.csv

Preview