Dataset

Allochtonen en autochtonen per 1 januari, 2007-2050

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat landelijke prognosecijfers van de allochtone en autochtone bevolking.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007 Frequentie: stopgezet per 18 december 2008

Status van de cijfers Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 13 december 2006. De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2007 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In december 2008 komt de nieuwe allochtonenprognose uit.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37924ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37924ned

Allochtonen en autochtonen op 1 januari, 1e en 2e generatie niet - westerse en westerse allochtonen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37924ned

Allochtonen en autochtonen op 1 januari, 1e en 2e generatie niet - westerse en westerse allochtonen.