Dataset

Sterfte, saldo buitenlandse migratie, administratieve correcties, 1995-2000

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Overledenen onder de geregistreerde bevolking van Nederland, naar leeftijd op de laatste verjaardag en geslacht. Saldo van de buitenlandse migratie en administratieve correcties.

Gegevens beschikbaar: 1995 tot en met 2000.

Status van de cijfers: De gegevens in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 april 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=60002

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/60002

Sterfte, saldo buitenlandse migratie en administratieve correcties naar leeftijd op laatste verjaardag (exacte leeftijd in jaren) en geslacht

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/60002

Sterfte, saldo buitenlandse migratie en administratieve correcties naar leeftijd op laatste verjaardag (exacte leeftijd in jaren) en geslacht