Dataset

Sterfte na 1e ziekenhuisopname, naar geslacht, leeftijd en Beldo-diagnose.

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/19/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Sterfte binnen 1 jaar na eerste ziekenhuisopname van personen in de geregistreerde bevolking van Nederland, naar leeftijd, geslacht en diagnose van de ziekenhuisopname volgens een selectie uit de lijst van belangrijke doodsoorzaken (Beldo).

De Beldo-lijst is een lijst van belangrijke primaire doodsoorzaken ingedeeld in 94 diagnosegroepen. De indeling komt vrijwel overeen met de Europese Shortlist, zoals gebruikt door Eurostat. ICD9-code: 001-999.

Gegevens beschikbaar: 2000-2005

Status van de cijfers: Het betreft definitieve uitkomsten.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: Deze tabel is na verslagjaar 2005 stopgezet. De reden hiervoor is dat de bronregistratie onvoldoende dekkend is geworden. Daardoor kan deze statistiek niet meer goed afgeleid worden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71044NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71044NED

Sterfte binnen 1 jaar na eerste ziekenhuisopname naar geslacht, leeftijd en diagnose volgens een selectie uit de Beldo - diagnoselijst

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71044NED

Sterfte binnen 1 jaar na eerste ziekenhuisopname naar geslacht, leeftijd en diagnose volgens een selectie uit de Beldo - diagnoselijst