Dataset

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling VTV

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen, het aantal personen met één of meer ziekenhuisopname(n), het aantal verpleegdagen en de gemiddelde verpleegduur van personen die op enig moment in het kalenderjaar ingeschreven waren in de Basisregistratie Personen (BRP).

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, soort opname en diagnose volgens de hoofd- en subgroepen van de diagnose-indeling ontwikkeld voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) van het RIVM.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers: Cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14 juni 2023: De voorlopige cijfers van 2020 zijn definitief gemaakt, en voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd. Vanaf verslagjaar 2021 zijn twee nieuwe diagnosegroepen toegevoegd aan de hoofdgroep ‘Totaal COVID-19’, namelijk ‘MIS-syndroom gerelateerd aan COVID-19’ en ‘Post-COVID-19 aandoening’.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Voorlopige cijfers over 2022 worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 toegevoegd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84067NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84067NED

Aantal ziekenhuisopnamen, patiënten, verpleegdagen, gemidd. verpleegduur Soort opname, diagnose volgens VTV-lijst van RIVM

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84067NED

Aantal ziekenhuisopnamen, patiënten, verpleegdagen, gemidd. verpleegduur Soort opname, diagnose volgens VTV-lijst van RIVM