Dataset

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ICD-10 (3-teken niveau)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen, het aantal personen met één of meer ziekenhuisopname(n), het aantal verpleegdagen en de gemiddelde verpleegduur van personen die op enig moment in het kalenderjaar ingeschreven waren in de Basisregistratie Personen (BRP).

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, soort opname en diagnose volgens de ICD-10 drie-teken categorieën (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th revision, World Health Organization).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers: Cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14 mei 2024: De voorlopige cijfers van 2021 zijn definitief gemaakt, en voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Voorlopige cijfers over 2023 worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2025 toegevoegd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84069NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84069NED

Aantal ziekenhuisopnamen, patiënten, verpleegdagen, gemidd. verpleegduur Soort opname, diagnose volgens ICD-10 drie-teken categorieën van de WHO

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84069NED

Aantal ziekenhuisopnamen, patiënten, verpleegdagen, gemidd. verpleegduur Soort opname, diagnose volgens ICD-10 drie-teken categorieën van de WHO