Dataset

Ziekenhuisopnamen; herkomst, geslacht en leeftijd, 1995-2010

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen, aantal verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur van personen die opgenomen zijn in de geregistreerde bevolking van Nederland. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • soort ziekenhuisopname (dagopname of klinische opname of het totaal hiervan), verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur;
  • geslacht;
  • leeftijd;
  • herkomstgroepering.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2010

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 januari 2019: Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Geen, deze tabel is stopgezet. Vanwege veranderingen in de bronregistratie zijn vanaf 2013 nieuwe tabellen over ziekenhuisopnamen en –patiënten beschikbaar. Voor een link naar de nieuwe tabellen, zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71566ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71566ned

Ziekenhuisopnamen; dagopnamen, klinische opnamen, verpleegdagen en gemid- delde verpleegduur naar herkomst, geslacht en leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71566ned

Ziekenhuisopnamen; dagopnamen, klinische opnamen, verpleegdagen en gemid- delde verpleegduur naar herkomst, geslacht en leeftijd