Dataset

Sterfte, saldo buitenlandse migratie, kinderen < 2 jaar, 1995 - 2000

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over sterfte, het saldo van de buitenlandse migratie en het saldo van de administratieve correcties, van kinderen jonger dan 2 jaar behorend tot de bevolking van Nederland. De gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd (op de laatste verjaardag) in dagen en maanden en geboortejaar. Bovengenoemde gegevens worden gebruikt bij de berekening van de sterftequotiënten naar leeftijd op laatste verjaardag (in dagen en maanden).

Gegevens beschikbaar: 1995 tot en met 2000.

Status van de cijfers: De gegevens in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 april 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=60001

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/60001

Sterfte, saldo buitenlandse migratie en administratieve correcties kinderen < 2 jaar naar leeftijd (in dagen en maanden) en geslacht

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/60001

Sterfte, saldo buitenlandse migratie en administratieve correcties kinderen < 2 jaar naar leeftijd (in dagen en maanden) en geslacht