Dataset

Sterfte; geslacht, leeftijd (op 31 december) en burgerlijke staat 1950-2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over overledenen onder de bevolking van Nederland plus verhoudingscijfers per duizend van de gemiddelde bevolking.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar geslacht, leeftijd (op 31 december) en burgerlijke staat.

Gegevens beschikbaar van 1950 tot en met 2014

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 31 maart 2016: Geen, de tabel is stopgezet en is samengevoegd met 'Overledenen; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat', zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37530ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37530ned

Overledenen naar geslacht, leeftijd (31 december) en burgerlijke staat, aantallen en verhoudingscijfers

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37530ned

Overledenen naar geslacht, leeftijd (31 december) en burgerlijke staat, aantallen en verhoudingscijfers