Dataset

Spaarvormen stand 31 december, 2003-2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Het CBS verzamelt, in het kader van de statistiek over de financiële markten, gegevens over de volgende spaarvormen:

  • Internetsparen
  • Telefonisch sparen
  • Jeugdsparen
  • Spaarloon
  • Spaarbrieven/-biljetten op naam
  •   Banksparen voor Pensioenopbouw
    

Het betreft de stand op 31 december van het aantal rekeningen en het totale tegoed op deze rekeningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003 Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn bij eerste publicatie definitief. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: -Er zijn gegevens over 2008 aangevuld. -Gegevens over de spaarvorm banksparen voor pensioenopbouw is toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70813ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70813ned

Tegoeden en aantallen van internet-en telefonische spaarrekeningen jeugdsparen, spaarloon, spaarbrieven-/biljetten banksparen pensioenopbouw

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70813ned

Tegoeden en aantallen van internet-en telefonische spaarrekeningen jeugdsparen, spaarloon, spaarbrieven-/biljetten banksparen pensioenopbouw