Dataset

Ondernemingsklimaat; Nederlandse economie internationaal gezien, 1960-2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Entrepreneurship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft een internationale vergelijking van de prestaties van de economie. Dit gebeurt aan de hand van een aantal breed geaccepteerde economische basisvariabelen zoals het bruto binnenlands product en de arbeidsparticipatie. Deze indicatoren worden aangevuld met indicatoren op het terrein van levenskwaliteit en ecologische duurzaamheid.

Let op: om een internationale vergelijking mogelijk te maken is bij de bepaling van de hier gepresenteerde cijfers gebruikgemaakt van internationaal vergelijkbare definities, die soms afwijken van de normaal door het CBS gehanteerde definities. Hierdoor kunnen verschillen optreden tussen deze cijfers en elders op de CBS-website gepubliceerde nationale cijfers.

Gegevens beschikbaar over de jaren: 1960, 1970, 1980 en vanaf 1990 tot en met 2012.

Status van de cijfers: De externe bronnen leveren regelmatig bijgestelde gegevens over voorgaande perioden. Deze bijgestelde gegevens zijn in de tabel niet als zodanig aangemerkt.

Wijzigingen per 1 maart 2018: Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet langer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71166ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71166ned

Arbeidsproductiviteit, arbeidsinzet, levenskwaliteit Landen, periodes

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71166ned

Arbeidsproductiviteit, arbeidsinzet, levenskwaliteit Landen, periodes