type-icon

Dataset

Ondernemingsklimaat; functioneren van de overheid 1990-2012

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 27/02/2021
License CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close
National coverage

This is a dataset that is nationwide. The data covers the entire Netherlands.

Close

Deze tabel geeft een internationale vergelijking van het functioneren van de overheid op basis van diverse aspecten. In essentie gaat het bij het functioneren van de overheid om twee rollen, te weten:
(1) de overheid als corrector van markten die niet goed werken. Dit komt tot uiting in de mate waarin de overheid invloed uitoefent op het economische verkeer (bijvoorbeeld door staatscontrole, ad hoc en sectorale staatssteun en regels voor het opstarten van een onderneming);
(2) de overheid als marktpartij, bijvoorbeeld als leverancier van digitale overheidsdiensten.

Let op: Om een internationale vergelijking mogelijk te maken is bij de bepaling van de hier gepresenteerde cijfers gebruikgemaakt van internationaal vergelijkbare definities, die soms afwijken van de normaal door het CBS gehanteerde definities. Hierdoor kunnen verschillen optreden tussen deze cijfers en elders op de CBS-website gepubliceerde nationale cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf 1990 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De externe bronnen van deze cijfers leveren regelmatig bijgestelde gegevens over voorgaande perioden. Deze bijgestelde gegevens worden in de tabel niet als zodanig aangemerkt.

Wijzigingen per 22 december 2017:
Geen, tabel is stop gezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71159ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71159ned

Staatscontrole, digitale overheidsdiensten, opstarten nieuwe onderneming effectiviteit van de overheid; ad hoc en sectorale staatssteun naar land

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71159ned

Staatscontrole, digitale overheidsdiensten, opstarten nieuwe onderneming effectiviteit van de overheid; ad hoc en sectorale staatssteun naar land