Dataset

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI'93) en bedrijfsgrootte, 2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 16/05/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
 • Description
 • Webservice (2)
 • Relations
 • Metadata

Description

Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:

 • het gebruik van computers;
 • ICT-systemen voor de kantooradministratie;
 • interne en externe netwerken, waaronder internet;
 • software en toepassing ervan;
 • Supply Chain Management (ketenintegratie);
 • Automated Data Exchange (automatische gegevensuitwisseling);
 • communicatie met overheden via internet;
 • de mate waarin de bedrijven het internet gebruiken voor in- en verkoop. De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame personen. Peildatum daarbij is 31 december.

Gegevens beschikbaar over het jaar 2007.

Wijzigingen per 28 januari 2010: Uit analyse is gebleken dat er bij de samenstelling van een deel van de oude gegevens in deze tabel een verwerkingsfout is opgetreden. Gegevens over orderverwerkingssystemen bij inkoop waren niet juist. Deze zijn in deze versie aangepast.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Voor elk nieuw verslagjaar wordt er een nieuwe tabel gemaakt. De tabel over 2008 komt in december 2009 beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71917ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71917ned

Computergebruik, internet, in - en verkoop via elektronische netwerken, ketenintegratie, Automated Data Exchange naar bedrijfsgrootte/-tak

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71917ned

Computergebruik, internet, in - en verkoop via elektronische netwerken, ketenintegratie, Automated Data Exchange naar bedrijfsgrootte/-tak