Dataset

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI2008) en bedrijfsgrootte, 2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 12/06/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
 • Description
 • Webservice (2)
 • Relations
 • Metadata

Description

Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:

 • het gebruik van computers;
 • interne en externe netwerken, waaronder internet;
 • software en toepassing ervan;
 • Supply Chain Management (ketenintegratie);
 • Automated Data Exchange (automatische gegevensuitwisseling);
 • communicatie met overheden via internet;
 • de mate waarin de bedrijven internet gebruiken voor in- en verkoop;
 • ict-beveiliging. De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame personen. Peildatum daarbij is 31 december.

Gegevens beschikbaar over het jaar 2009.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019: Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80713ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80713ned

ICT-personeel, interne en externe netwerken, software, ICT-beveiliging Bedrijfsgrootte, bedrijfstakken/branches SBI2008

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80713ned

ICT-personeel, interne en externe netwerken, software, ICT-beveiliging Bedrijfsgrootte, bedrijfstakken/branches SBI2008