Dataset

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008) en bedrijfsgrootte, 2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 30/05/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
 • Description
 • Webservice (2)
 • Relations
 • Metadata

Description

Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:

 • het gebruik van computers;
 • toegang tot en gebruik van (mobiel) internet;
 • software en toepassing ervan;
 • Supply Chain Management (ketenintegratie);
 • Automated Data Exchange (automatische gegevensuitwisseling);
 • communicatie met overheden via internet;
 • de mate waarin de bedrijven internet gebruiken voor in- en verkoop;
 • innovatieve activiteiten;
 • het gebruik van sociale media.

De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame personen. De onderzoekspopulatie bestaat uit: C Industrie D Energievoorziening E Waterbedrijven en afvalbeheer F Bouwnijverheid G Handel H Vervoer en opslag I Horeca J Informatie en communicatie K Financiële dienstverlening (alleen sbi 2008 codes 64.19, 64.92, 65.1-65.2 en 66.12-66.19) L Verhuur en handel van onroerend goed M Specialistische zakelijke diensten N Verhuur en overige zakelijke diensten Q Gezondheids- en welzijnszorg

De verslagperiode van deze tabel betreft de maand januari 2012. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2011. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp. De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit de enquête 'ICT-gebruik bedrijven 2011'. Hierin is bij een aantal onderwerpen gevraagd naar de situatie in het jaar 2011 en bij een aantal naar de situatie in de maand januari 2012. Er is voor gekozen 2012 te gebruiken in de titel van deze tabel. In de voorgaande enquête werd bij alle onderwerpen naar de situatie in het jaar 2010 gevraagd. De uitkomsten hiervan staan in de tabel 'ICT-gebruik bij bedrijven, 2010'. Door deze wijziging in de verslagperiode van het onderzoek is er geen tabel beschikbaar met '2011' in de titel.

Gegevens beschikbaar over 2012.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019: Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81896NED

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81896NED

ICT-gebruik bedrijven Bedrijfstakken en bedrijfsomvang

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81896NED

ICT-gebruik bedrijven Bedrijfstakken en bedrijfsomvang