Dataset

LCP emissies (Richtlijn Industriële emissies) 2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Bevat de emissies van stoffen naar de lucht en het brandstofverbruik van de grote vuurhaarden in Nederland (Large Combustion Plants) over het rapportagejaar 2016.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

inspire:lcp_2016

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://data.rivm.nl/geo/inspire/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

inspire:lcp_2016

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://data.rivm.nl/geo/inspire/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint