type-icon

Dataset

Personen met een bijstandsuitkering; duur en kenmerken, 2005-2007

Permanent linkCopied
Owner Centraal Bureau voor de Statistiek
License CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 03/01/2021
Status Available
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close
National coverage

This is a dataset that is nationwide. The data covers the entire Netherlands.

Close

De tabel geeft inzicht in het aantal personen dat zich op de peildatum in een uitkeringssituatie bevindt op grond van de bijstand, uitgesplitst naar de duur van die situatie en enkele persoonskenmerken van de uitkeringsontvanger.

Gegevens beschikbaar van september 2005 t/m september 2007.

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 oktober 2013
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81368ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81368ned

Personen met een bijstandsuitkering Uitkeringsduur, geslacht, leeftijd, herkomst

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81368ned

Personen met een bijstandsuitkering Uitkeringsduur, geslacht, leeftijd, herkomst