Dataset

Natuurbeheerplan 2019, Agrarisch zoekgebied (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 05/07/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch en natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2019 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via de PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van subsidie voor Agrarisch Natuur Beheer.

Contactinformatie
Name: Team Natuur en Water, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI_NAT_AGRZOEKGEBIED_2019_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Natuurbeheerplan 2019, Agrarisch zoekgebied (historie)

GBI_NAT_AGRZOEKGEBIED_2019_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Natuurbeheerplan 2019, Agrarisch zoekgebied (historie)