Dataset

Banen van werknemers; binnenlandse pendel, regio 2014-2020

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Working conditions
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel bevat gegevens over pendel tussen woon- en werkregio's van banen van werknemers. De peilperiode is de maand december van het getoonde jaar. De gegevens zijn uitgesplitst naar landsdeel, provincie en RegioPlus-arbeidsmarktregio. Alle berekeningen hebben betrekking op banen van werknemers. De pendelcijfers worden weergegeven voor twee groepen. De groep ‘Zorg: cure en overig’ omvat de AZW Branches ‘Universitair medische centra’, ‘Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg’, ‘Huisartsen en gezondheidscentra’ en ‘Overige zorg en welzijn’. De groep ‘Alle ec. act., excl zorg: cure en overig’ omvat de resterende AZW Branches en de banen in de overige economische sectoren A tot en met U. Hiermee wordt afgeweken van de reguliere indeling op AZW StatLine. Er wordt aangenomen dat werknemers in de niet-geïncludeerde AZW Branches niet werken op de vestiging(en) van bedrijven of instellingen, maar bijvoorbeeld ambulant/dicht bij huis. Hierdoor woont en werkt men per definitie in dezelfde regio, en is er geen regionale pendel tussen waar men werkt en de vestiging waar men werkt. Deze branches binnen de ‘care en welzijn’ worden wel meegenomen in ‘Alle ec. act., excl zorg: cure en overig’, maar vormt hierbinnen slechts een beperkt aandeel.

Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014 tot en met 2020.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 mei 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door ‘Banen van werknemers; binnenlandse pendel, regio’. Zie paragraaf 3.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24020NED

Ingaande pendel, uitgaande pendel branche, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24020NED

Ingaande pendel, uitgaande pendel branche, regio