Dataset

Caribisch Nederland; bruto binnenlands product (bbp)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat het bruto binnenlands product (bbp) op jaarbasis van Bonaire, Sint Eustatius, Saba en voor heel Caribisch Nederland. Het bbp is een macro-economisch begrip. De volumemutatie van het bbp is de maatstaf voor de economische groei van een land. Deze volumemutatie is ten opzichte van het voorgaande jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 28 september 2023: Gegevens van 2021 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Het bbp van 2022 wordt in het najaar van 2024 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84789NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84789NED

Bbp, Caribisch Nederland Bonaire, Saba, St Eustatius

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84789NED

Bbp, Caribisch Nederland Bonaire, Saba, St Eustatius