Dataset

Arbeidsdeelname; migratieachtergrond, positie in huishouden, 2003-2017

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 24/07/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel bevat jaarcijfers over de arbeidsdeelname van personen zonder een migratieachtergrond, personen met een westerse migratieachtergrond en personen met een niet-westerse migratieachtergrond in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking), en 15 tot 65 jaar exclusief scholieren, wordt ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en positie in het huishouden beschikbaar.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2017. Deze tabel is stopgezet en de gegevens zijn toegevoegd aan de tabel arbeidsdeelname; kerncijfers. De kerncijferstabel wordt jaarlijks geactualiseerd.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 augustus 2020: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/26012NED

Arbeidsdeelname en beroepsbevolking; migratieachtergrond, geslacht, leeftijd en positie in huishouden

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/26012NED

Arbeidsdeelname en beroepsbevolking; migratieachtergrond, geslacht, leeftijd en positie in huishouden