Dataset

Toegangsbeperkend besluit Voordelta

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Toegangsbeperkend besluit (TBB) in de Voordelta.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/93e13aa2-09d6-4c90-bab7-7f2993bf6f97/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

toegangbep_besluit_voordelta

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/toegangbep_besluit_voordelta/MapServer

accesPoint

toegangbep_besluit_voordelta

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/toegangbep_besluit_voordelta/FeatureServer

accesPoint

rustgebied__verbod_bodemberoerende_activiteiten_15_mei_tot_1_november_

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/toegangbep_besluit_voordelta/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

toegangbep_besluit_voordelta:rustgebied__verbod_bodemberoerende_activiteiten_15_mei_tot_1_november_

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/toegangbep_besluit_voordelta/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

bodembeschermingsgebied_ivm_maasvlakte_2

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/toegangbep_besluit_voordelta/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

toegangbep_besluit_voordelta:bodembeschermingsgebied_ivm_maasvlakte_2

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/toegangbep_besluit_voordelta/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

rustgebied__recreatie_onder_voorwaarden_toegestaan_

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/toegangbep_besluit_voordelta/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

toegangbep_besluit_voordelta:rustgebied__recreatie_onder_voorwaarden_toegestaan_

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/toegangbep_besluit_voordelta/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

rustgebieden

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/toegangbep_besluit_voordelta/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

toegangbep_besluit_voordelta:rustgebieden

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/toegangbep_besluit_voordelta/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

wintergrens_rustgebied__geen_activiteiten_toegestaan_

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/toegangbep_besluit_voordelta/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

toegangbep_besluit_voordelta:wintergrens_rustgebied__geen_activiteiten_toegestaan_

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/toegangbep_besluit_voordelta/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

Downloads