Dataset

Overzicht vlieglijnen Voordelta 2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Overzicht van de vlieglijnen van de platen in de wadden 2008. Dit bestand omvat de gebieden: 'Eems en Dollard' en 'Amelanderzeegat' Verklaring van de attributen: VLIEGDATUM = datum van opname

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/a8bcafc8-e580-4e43-99c5-d49364b9e0c5/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

vlieglijnen_hoogte

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/vlieglijnen_hoogte/MapServer

ArcGIS MapService

vlieglijnen_hoogte

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/vlieglijnen_hoogte/FeatureServer

ArcGIS FeatureService

vlieglijnen_voordlta_2008

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/vlieglijnen_hoogte/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

vlieglijnen_hoogte:vlieglijnen_voordlta_2008

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/vlieglijnen_hoogte/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

Downloads