Dataset

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar provincie van laden en lossen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 12/19/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
  • Roads
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het vervoerd ladinggewicht door bedrijfsvoertuigen met een maximaal toegestaan gewicht (laadvermogen plus leeg gewicht) van meer dan 3,5 ton. De cijfers worden uitgesplitst naar provincie van laden en lossen. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt naar nationaliteit van het voertuig.

Gegevens beschikbaar vanaf: Jaarcijfers beschikbaar vanaf 2005.

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2019 zijn definitief, de cijfers van 2020 en 2021 zijn nader voorlopig en de cijfers van 2022 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 19 december 2023: De cijfers van 2022 zijn toegevoegd en de cijfers van 2020 en 2021 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers komen doorgaans 4 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83082NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83082NED

Wegvervoer; vervoerd gewicht door Nederlandse en buitenlandse wegtransporteurs naar provincie van laden en lossen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83082NED

Wegvervoer; vervoerd gewicht door Nederlandse en buitenlandse wegtransporteurs naar provincie van laden en lossen