Dataset

Zoeken

23 datasets

 • Dataset met overzicht van geheel of gedeeltelijk afgegraven wierden binnen de provincie Groningen met een afwegingstabel welke wierden voor aanvulling geschikt zijn, eventueel in overleg aangevuld kun...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 25-09-2021
  Thema: Natuur en milieu, Cultuur en recreatie
 • Dit bestand bevat de houtsingelgebieden die zijn gelegen in Gorecht, een streek in de provincie Groningen. Houtsingels, elzensingels, meidoornhagen en houtwallen zijn lijnvormige beplantingen met bome...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 25-09-2021
  Thema: Natuur en milieu, Cultuur en recreatie
 • Territorium geeft de begrenzing weer van de dorpen en gehuchten. Kaartlaag hoort bij de ontginning van het landschap.

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 25-09-2021
  Thema: Organisatie en beleid, Natuur en milieu
 • Dataset

  Groene linten

  Groene linten zijn die delen van de wegdorpen waar het beeld wordt gedomineerd door een combinatie van wegbeplanting en slingertuinen, die het wegdorp een groen karakter geven. Men spreekt soms van ee...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 21-09-2021
  Thema: Natuur en milieu, Cultuur en recreatie
 • Dataset

  Landschapstypen

  Dit bestand bevat landschapstypen die op grond van verschillen in ontstaanswijze, grondsoort en beeldkenmerken zijn te onderscheiden. Landschap is een gebied zoals dat door mensen wordt waargenomen en...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 21-09-2021
  Thema: Natuur en milieu, Cultuur en recreatie
 • Dit bestand bevat de houtsingelgebieden die zijn gelegen in het Zuidelijk Westerkwartier, een streek in de provincie Groningen. Houtsingels, elzensingels, meidoornhagen en houtwallen zijn lijnvormige ...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 21-09-2021
  Thema: Natuur en milieu, Cultuur en recreatie
 • Dit bestand bevat informatie over historische ontginningsbasis en -richting. Kaartlaag hoort bij de territoriumgrenzen van het landschap. Ontginning geeft de primaire en secondaire ontginningsbasis én...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 20-09-2021
  Thema: Organisatie en beleid, Natuur en milieu
 • Dit bestand bevat landschappelijk waardevolle dijken gelegen binnen de provincie Groningen. Een dijk is waterkerende constructie, meestal opgeworpen aarde en al dan niet met stenen of asfalt bedekt. B...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 20-09-2021
  Thema: Natuur en milieu, Cultuur en recreatie, Ruimtelijke ordening
 • Dit zijn transportaderen die in het verleden van regionaal belang zijn geweest: wegen, smalsporen en spoorwegen. Kanalen zijn ook transportaderen, maar zijn opgenomen in afwatering om overlap te voork...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 20-09-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid
 • Dit bestand bevat de visuele invloedssferen van wierden en wierdedorpen, gelegen binnen de provincie Groningen. De provincie Groningen vindt het belangrijk dat het zicht op en de herkenbaarheid van wi...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 20-09-2021
  Thema: Natuur en milieu, Cultuur en recreatie