Dataset

Zoeken

47 datasets

 • De kaart toont de dikte van de zettingsgevoelige veenlagen en kleilagen (slappe lagen). De dikte van deze lagen geven een indicatie van de draagkracht. Klei en veen klinkt in door verlaging van de gro...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 03-08-2021
  Thema: Natuur en milieu, Bodem
 • De Bodemkwaliteitskaart (bkk) is een gemeentelijke kaart, die de algemene chemische bodemkwaliteit van een gebied beschrijft. De kaart bestaat uit drie kaartlagen: de functiekaart, bodemkwaliteitskaar...

  Data eigenaar: Provincie Zeeland
  Bijgewerkt: 03-08-2021
  Thema: Landbouw, Natuur en milieu, Gezondheidsrisico's
 • Binnen de provincie Zuid-Holland is in mei 2000 gestart met het project 'Bodem in Beeld 2005'. Het project Bodem in Beeld (BIB) vloeit voort uit de landelijke doelstelling uit het Nationaal Milieubele...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 03-08-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • De Uitsluitingskaart laat zien welke gebieden uitgesloten van de ontgravingskaart PFAS BKK.

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 03-08-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • De gebruikerskaart "toepasbaar" geeft weer waar grond met de kwaliteit "Klasse Niet ingedeeld – PFOS/PFOA - Toepasbaar" kan worden toegepast

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 03-08-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • De toepassingskaart van de BodemKwaliteitsKaarten laat zien welke kwaliteit bij toepassen of aanbrengen van grond vereist is op basis van een dubbele toetsing. De toepassingskaart gaat uit van toepass...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 03-08-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Omvat de functieklassen gebasseerd op het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bodemkwaliteit omvat regels voor de toepassingen van grond, baggerspecie en bouwstoffen. Verder stelt het kwaliteitseisen ...

  Data eigenaar: Enschede
  Bijgewerkt: 03-08-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Het gebruikte basisbestand is vervaardigd door DHV in opdracht van de provincie Zuid-Holland in het kader van een onderzoek naar de diffuse bodemkwaliteit van het landelijk gebied (rapport 'Bodemkwali...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 03-08-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • De BKK Functieklassenkaart beschrijft de kwaliteit die aansluit bij de (hoofd)functie van een gebied: AW2000 (landbouw, natuur, volkstuinen), Wonen (wonen met tuin, groen met natuurwaarden, kinderspee...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 03-08-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Binnen de provincie Zuid-Holland is in mei 2000 gestart met het project 'Bodem in Beeld 2005'. Het project Bodem in Beeld (BIB) vloeit voort uit de landelijke doelstelling uit het Nationaal Milieubele...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 03-08-2021
  Thema: Natuur en milieu

Filter je resultaten

Status (1)
Bestuurslaag (2)
Data classificaties (1)