Dataset

Zoeken

44 datasets

 • Dataset

  Appendage_lijn

  Definitie:Mantelbuis ter bescherming van de transportleiding.

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 24-07-2021
  Thema: Verkeer
 • Definitiezone binnen het gebied dat onder werking van de keur of Wbr valt en die als zodanig in de legger is opgenomenToelichtingHet profiel van vrije ruimte is vaak gedeeltelijk of geheel binnen de b...

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 24-07-2021
  Thema: Verkeer
 • Dataset

  Sluis

  een kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzienHerkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 24-07-2021
  Thema: Verkeer
 • Dataset

  Aanlegsteiger

  Definitieeen voorziening om schepen aan te laten meren.Bron: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 24-07-2021
  Thema: Verkeer
 • Dataset

  Brug

  Definitiecivielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grondToelichtingFeitelijk wordt ...

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 24-07-2021
  Thema: Verkeer
 • Dataset

  Bodemval

  Definitiesprong in de bodem van een waterloop.ToelichtingEen bodemval kan een kunstwerk zijn, waarmee een verschil in bodemhoogte wordt opgevangen, om bijvoorbeeld de snelheid van het water te beperke...

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 24-07-2021
  Thema: Verkeer
 • Definitieeen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat.ToelichtingOppervlaktewateren waarvan de lengte aanzienlijk g...

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 24-07-2021
  Thema: Verkeer
 • Dataset

  Vaste dam

  Definitiedwars door een water gelegen afsluiting, bedoeld om water te keren of te beheersen.ToelichtingDeze voorziening heeft tot doel een waterscheiding te vormen. Een dam kan ook dienen om op een st...

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 24-07-2021
  Thema: Verkeer
 • Definitie: een langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat.ToelichtingOppervlaktewateren waarvan de lengte aanzienlijk...

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 24-07-2021
  Thema: Verkeer
 • Definitieduiker met een afsluitklep voor het binnenlaten van hoger gelegen water in een lager gelegen gebied.ToelichtingHet hoger gelegen gebied betreft vaak een boezemwater en het lager gelegen gebie...

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 24-07-2021
  Thema: Verkeer